Skip to content

Aug 8, 2011

Bamboo sala by CLC

Adobe earth walls by CLC

โรงเรียนปัญญาเด่น

นับ ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2011 ที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้ คงต้องยอมรับกันว่าเป็นปีที่สภาพอากาศปรวนแปรอย่างเหลือเชื่อ แม้ไม่ถึงกับหนาวที่สุดในรอบ 30 ปี หรือมีหิมะตกในเมืองไทยอย่างที่หลายคนพยากรณ์ไว้ แต่อากาศหนาวปลายเดือนมีนาคม และปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องมาทั้งปี ก็นับว่าไม่ใช่เรื่องปกติเท่าใดนัก

ไม่ ว่าจะเกิดจากภาวะโลกร้อนอย่างที่ในหนังสารคดีของอัล กอร์ ว่าไว้ หรือเป็นดังที่นักวิทยาศาตร์หลายคนพยายามจะบอก ว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลกระทบจากคาบการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่ผลกระทบจากภัยโลกร้อนอย่างที่ ประโคมข่าวกัน แต่การตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและพยายามหาทางรักษาให้คงอยู่ ก็ไม่ใช่เรื่องสูญเปล่าแต่อย่างใด

ดัง นั้น เมื่อรุ่นน้องสถาปนิกคนนึงมาเล่าให้ฟังถึงโรงเรียน “ปัญญาเด่น” โรงเรียนใหม่ที่สร้างจากวัสดุธรรมชาติล้วนๆ ผนังจากดิน หลังคาและโครงสร้างจากไม้ไผ่ในรูปทรง free-form ทีมงาน DesignSomewhere ก็ถึงกับหูผึ่ง เราได้ติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมและแจ้งว่าทาง DesignSomewhere ต้องการเขียนถึงโรงเรียนในแง่ของงานออกแบบสถาปัตยกรรม ทางโรงเรียนก็ให้การ ตอบรับเป็นอย่างดีและเอื้อเฟื้อให้ดร.มาร์คัส ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนและดูแลด้านการก่อสร้าง และอาจารย์เดชา ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจาก Chiangmai Life Construction มาช่วยให้ความรู้และพาทีมงานของเราเยี่ยมชมโรงเรียน

Back To Top